Portál veřejné správy ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Asociace pro urbanismus a územní plánování

Ústav územního rozvoje

Informační systém EIA/SEA

Česká komora architektů

Nahlížení do katastru nemovitostí

tel: +420 224 254 940 e-mail: web: www.u-24.cz